Overzicht

Geschiedenis

Deze schoolplaten hebben in belangrijke mate het geschiedenis beeld van veel generaties Nederlanders bepaald. De ouderen onder u zullen veel schoolplaten wellicht nog tot in detail kunnen beschrijven; een leuk idee om ook zelf zo’n plaat aan de muur te hebben hangen.

Aardrijkskundeplaten

Voor een vakgebied als aardrijkskunde werden vanaf de tweede helft van de 19e eeuw schoolplaten vervaardigd die zicht geven op een deels verdwenen Nederland. Misschien zit er nog een plaat bij uit uw eigen omgeving.

Nederlands Indië

Deze platen, uitgegeven tussen 1913 en 1940 laten een afgebeelde werkelijkheid zien die voorgoed voorbij is...

Onderwijs

Al in de 19e eeuw werd in het onderwijs begrepen dat beeldmateriaal een grote bijdrage kon leveren aan het aanschouwelijk onderwijs; de start voor de productie van een groot aantal onderwijs-wandplaten die sommigen onder u misschien nog wel kennen.

De natuur

Om kinderen verder te laten kijken dan hun vertrouwde natuurlijke omgeving werden door o.a de kunstenaar Koekoek in opdracht talloze natuurplaten vervaardigd voor in de klas. De platen van deze kunstenaar worden steeds zeldzamer misschien door hun hoge nostalgiegehalte.